© 2019 Coen van den Ende 

Tel:0

Impact

Zowel het restauratiefonds van de Grote Kerk als de Stichting Cultureel Erfgoed Brouwershaven, delen mee in de netto opbrengst van de expositie en de workshops. 

DOELSTELLING

Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven stelt zich ten doel:

  • de (cultuur)historie van Brouwershaven te bewaren en beleefbaar te maken voor een breed publiek;

  • de culturele levendigheid van Brouwershaven te vergroten, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • vaste- en semi permanente erfgoed presentaties op geschikte en aansprekende locatie, zowel binnen als buiten.

  • theater- en muziekvoorstellingen op binnen- en buitenpodia;

  • tentoonstellingen beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte.

  • andere activiteiten in de breedste zin des woords.

Kijk even rond